Rustningar stansning och höstrusk

Angående rustningar och mitt försök att bygga en replika av en 1500-tals rustning, så har jag hittat följande information på nätet

Utvecklingen av riddarrustningen  under 1300- och 1400-talen ledde fram till dess fulländning under 1500-talet med en rustning av metall som helt täckte ryttarens kropp. Den bestod av hjälm, ofta med uppfällbart visir, ringkragesom gick runt halsen och över axlarna, bröstharnesk som nedtill förlängdes av bukskenor med höftskört, ryggharnesk som nedtill förlängdes av ett ländskört, lårskenor, ledade arm- och benskenor samt handskar och skor.

Det blev under 1500-talet allt större skillnader mellan de förnämas rustningar och de rustningar som användes i de krigförandes arméer. För både rytteriet och infanteriet förenklades konstruktionen för att göra den lämpligare och bekvämare för fältbruk men rustningen var fortfarande en otymplig och tung bepansring som täckte hela kroppen. Under senare hälften av 1500-talet sökte man göra alla rustningens delar skottsäkra även för muskötkulor och blev därigenom betydligt tyngre.

Planen är att låta en plåtfirma hjälpa mig med bearbetning och stansning, a3p.se blir mitt val till detta.

I övrigt önskar jag att det kunde sluta regna snart så man vågar gå ut och handla mat.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Lämna ett svar