Drömmar om vigselringar

Jag drömmer ofta att min pojkvän ska fria. Betyder det tur eller otur?

Som alltid beror det lite på hur själva drömmen ter sig. Beträffande drömmar om själva vigseln kan det tyda på negativa konsekvenser. Dålig ekonomi och motgångar framför allt ifall du är förälskad och drömmer om din egen vigsel. Det sägs att sannolikheten att förbli ogift är större då. Om man som redan gift har denna dröm, varslar den om sjukdom och död. Handlar drömmen om att du får en ring på fingret innebär det tur i kärlek. Men se till att köpa vigselringar från adenfalks.se så de har rätt storlek, för ifall ringen trillar av kan det tyda på ondska, fångenskap och död. Som gravid kvinna kan oturen även spridas till barnet som får ett motigt liv. Att ge bort en ring tyder inte heller på något gott. Så beroende på hur drömmen utspelar sig kan den vara såväl av ondo som av godo.


Posted in Drömmar by with no comments yet.

Lämna ett svar