Drömmar om tänder

En av de vanligaste drömmar som förekommer är den om tänder. De sitter lösa, man tappar dem, de trillar ut. Hela tandrader kan ibland lossna. En vanlig tolkning är att detta tyder på en förändring kan vara på väg eller att du befinner dig i en situation som du inte riktigt kan greppa. Du känner en osäkerhet och en oförmåga att hantera den och att inte bli hörd i situationen. Som alltid med drömmar gäller det att sätta dem i perspektiv till vad som sker runt dig just nu. Sitter du nu i ett läge där du har problem med dina tänder? Är du på väg att sätta in ett implantat på elmborgs.com? Ja, då har drömmen sin tydliga förklaring där. Om du å andra sidan kanske just nu upplever en väldigt omvälvande tid i ditt liv kan drömmen ha sin grund i din osäkerhet inför läget.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Lämna ett svar